Gudstjänst i Frisbo

Vallgudstjänst i Frisbo hos Sonja K Björgyll den 15 augusti kl.14:00 med vikarierande kyrkoherde Joakim Johansson. Huset där gudstjänsten utfördes har Bjuråkerskistan från 11oo-talet, sitt ursprung. Den förvaras idag på Nordiska [Läs mer...]