Kardbenedikt

Kardbenedikt

Kardbenedikt - Cnicus benedictus

Denna ettåriga tistel härstammar från medelhavsområdet och har under medeltiden kallats för ”Guds nådes tistel”. Den tillskrevs stor läkande förmåga och ansågs bland annat vara verksam mot pesten. Växten innehåller bitterämnen som stimulerar salivflödet och magsafterna. Den används medicinskt framförallt mot aptitlöshet och stärkande vid matsmältnings-besvär, gulsot och även hemorrojder. De unga bladen och skottspetsarna kan användas i te. Bladen har även gett bitter smak i likörer.