Örtagård

 Medeltida örtagård
Titta under fliken aktuellt för att följa projektet

Syfte och mål

Föreningen Stråsjö medeltida kapell kommer att anlägga en örtagård i anslutning till kapellet.
Projektet avslutas hösten 2021.

Från Jordbruksverkets beslut:

"Syftet med projektet är att skapa en attraktiv plats för kulturupplevelser och utbildning inom
odling av örter, lokal hantverkstradition, musik och teater.
Målet med projektet är
- En färdig örtagård som är anlagd och öppen för besökare
- Minst 10 st visningar av örtagården
- 13-20 elever årskurs 4- 6 deltar och bidrar med idéer och arbete i örtagården.
- Arrangera teaterföreställning samt musikkvällar i örtagården
- Kortare utbildning/studiecirkel där deltagarna lär sig om läkeväxter, dess farmakologiska
egenskaper och användning, skörd samt förädling av växterna.
Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.
Projektet består i:
- Planering- och uppbyggnad av en örtagård
- Planering- och genomförande av ett pedagogiskt upplägg där barn från årskurs 4-6 deltar i
arbetet med örtagården.
- Arbete med planering av och genomförande av guidade visningar av örtagården i
samarbete med andra aktörer.
- Arbete för genomförande av musikkvällar samt teateruppsättningar i örtagården
- Arbete med upplägg av utbildningar/studiecirklar där deltagarna får lära sig om örters
historia, dess egenskaper, hur de odlas och förädlas.
- Marknadsföring, projektledning och administration av projektet och dess innehåll."