Örtagård

 Medeltida örtagård
Titta under fliken aktuellt för att följa projektet

Syfte och mål

Föreningen Stråsjö medeltida kapell kommer att anlägga en örtagård i anslutning till kapellet.
Projektet avslutas hösten 2021.

Från Jordbruksverkets beslut:

"Syftet med projektet är att skapa en attraktiv plats för kulturupplevelser och utbildning inom
odling av örter, lokal hantverkstradition, musik och teater.
Målet med projektet är
- En färdig örtagård som är anlagd och öppen för besökare
- Minst 10 st visningar av örtagården
- 13-20 elever årskurs 4- 6 deltar och bidrar med idéer och arbete i örtagården.
- Arrangera teaterföreställning samt musikkvällar i örtagården
- Kortare utbildning/studiecirkel där deltagarna lär sig om läkeväxter, dess farmakologiska
egenskaper och användning, skörd samt förädling av växterna.
Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.
Projektet består i:
- Planering- och uppbyggnad av en örtagård
- Planering- och genomförande av ett pedagogiskt upplägg där barn från årskurs 4-6 deltar i
arbetet med örtagården.
- Arbete med planering av och genomförande av guidade visningar av örtagården i
samarbete med andra aktörer.
- Arbete för genomförande av musikkvällar samt teateruppsättningar i örtagården
- Arbete med upplägg av utbildningar/studiecirklar där deltagarna får lära sig om örters
historia, dess egenskaper, hur de odlas och förädlas.
- Marknadsföring, projektledning och administration av projektet och dess innehåll."

Projektet finansieras av Jordbruksverket via landsbygdsfonden och Svågadalsnämden som medfinansiär med 60 000 kr. Budget för hela projektet är 295 871 kr. Största delen av arbetet görs ideellt av föreningen.

 

Örtagårdens projekt

Styrelsen har under dess treåriga örtagårdprojektet gjort en sammanställning om kapellverksamheten. Den har följande rubrik:
En resa i dåtid, nutid och i framtiden. En vandring i tankar, idéer, engagemang
och i samverkan”.  Här nedan kommer ett utdrag från den om örtagårdsåren.                                                  ”Tanken började gro hos föreningens styrelse 2016 att vid Stråsjö kapell anlägga en örtagård inspirerad av medeltiden. En idé som väckts tidigare, men nu var tiden mogen”.

2017

Inför planeringen av en örtagård ansökte föreningen om 15 000 kr hos Svågadalsnämnden, den ansökan beviljades.  Trädgårdsmästare Lars Krantz bjöds in till föreningen och han fann idén intressant att anlägga en örtagård. Lars rekommenderade att den skulle anläggas på Kapellsvalen med minnesstenen i centrum. Han gjorde ett förslag, en första skiss på en örtagård. Den har senare reviderats lite, av styrelsen. Lars gav föreningen ett löfte att hjälpa till under den tid som örtagårdsprojektet pågår.
I kapellets gästbok den 3 augusti läser man följande ord:                                                                   

”Ett återbesök på den vackraste av platser.
Och till råge på allt: ett första steg mot en örtagård,
den vackraste”
– Trädgårdsmästare, Lars Krantz.

Föreningen bjöd in Länsstyrelsens Ronnie Carlsson för att informera honom om örtagårdsprojektet och för att få ett godkännande att få anlägga en örtagård på Kapellsvalen. Det har formellt godkänts.

2018

Det här året var, ansökningarnas och planeringarnas år. Allt var nytt, spännande men styrelsen kände en liten oro, klarar vi av det här.
Trots det formulerades en ansökan till ‘’Utveckling Hälsingland’’ som ansåg att den var intressant och skickade den vidare till Jordbruksverket som är den instans som slutligen beviljade vår ansökan om att i deras regi få anlägga en örtagård.
Även Svågadalsnämnden beviljade föreningens ansökan om att i tre år vara medfinansiärer med 20 000 kr/år. De begärde samtidigt att föreningen skulle fundera på verksamhetens fortsatta existens efter projekttidens slut dvs. planera för verksamhetens framtid.
Grundligt förberedelsearbete utfördes på örtagårdens markområde under sommaren. Örtagårdens yttre gräns mättes upp och inhägnades med en fastbandhage. Den är både tillverkad och uppsatt av Yngve Strandberg.
Under hösten monterades fyra grindstolpar upp vid två öppningar i fastbandhagen.
En vandring fick avsluta årets säsong. Svågadalsnämndens ordförande Mia Rosvall var inbjuden för att prata om vikten av ideellt arbete och Stig Bergerstål bidrog med dragspelsmusik.
För att erhålla EU-pengar måste föreningen uppfylla vissa kriterier:
Anordna studiecirkel 15 ggr om örter/läkeväxter, genomföra visningar av örtagården, anordna musik och ha samverkan med olika verksamheter etc.
Detta ska både planeras och genomföras så nu påbörjades samverkan med:

  • Svågadalens skola
  • Eva Modin/ Tingshusteatern i Delsbo
  • Trädgårdsföreningar
  • Svenska Kyrkan i Dellenbyggden
  • Pilgrimstid ekonomiska förening
  • Studieförbundet Sensus

Under året träffade styrelsen projektets samverkanspartners för att informera om kapellverksamheten samt för att planera inför vår samverkan.
Eva Modin skriver i kapellets gästbok vid ett besök:
”Dagen är ljus och vindenergierna viner. Vi bestämmer oss för att gemensamt inbjuda till Hildegard-dagen den 16 september kl. 14:00. Välkommen att mötas då. Hildegard av Bingens liv och verk har inspirerat till örtagården här i kapellets trädgård. TACK för denna plats är stillhet mitt i världen”.           - Eva Modin.
Eva kom tillbaka senare under sommaren tillsammans Tingshusteaterns skådespelare för att träffa styrelsen och hon skriver i gästboken:

”En fantastisk start på ett projekt om Hildegard av Bingen på helt rätt plats i helt rätt miljö och med helt rätt människor. Tack” - Eva Modin.

Styrelsen besökte skolans elever och deras lärare Ingrid. De fick information om kapellet och dess historia. Eleverna gav tillbaka i form av ett härligt engagemang. I samband med en arbetsdag i örtagården så skriver de i kapellets gästbok:
Tack för att vi fått vara här idag”, ”Fint kapell” och liknade rara ord och alla elever undertecknar med sina namn.

Trädgårdsodlarna i Hudiksvall besökte örtagården och de fick ta del av styrelsens tankar om örtagårdsprojektet.
Kapellet fick besök av Sensus som skriver:
”Besöker detta bedövande vackra! Med vildgässens rop i bakgrund njuter jag solens strålar som söker sig in genom de vackra fönstren” - Svenning Forsling.

Tingshusteatern och Eva Modin avslutade kapellets säsong med att skådespelarna gestaltade inlevelsefullt och personligt olika örter som var vanliga på medeltiden. Därefter ”bollade” Eva Modin och Gunilla Kindstrand i dialog med varandra, historiska tankar om teater från medeltid till nutid.

2019

Två styrelsemedlemmar började året med att träffa en handläggare på Utveckling Hälsingebygden. Syftet med mötet var att ta del av viktiga kunskaper gällande att rätt handskas och lyckas med projekt som har beviljats av Jordbruksverket
Vid den här tiden var det många beslut som var nödvändiga att ta både vad det gällde inköp och hur örtagården bäst skulle gestaltas.
Örtagårdens område anlades med gräsmatta på rulle och den har såtts in med gräsfrö.
Sju störar placerades bredvid varandra och där har humleplantor planterats - vilka ska representera pilgrimens sju nyckelord. Runtom hela fastbandhagen planterades en lärkhäck. En vattentank inhandlades och bakom örtagården vid den grå ladan har en hängränna och ett stuprör monterats upp, för att ta tillvara regnvatten. Det kommer att vara till hjälp i framtiden, då örtagårdens växter regelbundet ska vattnas.
Odlingslådor tillverkades till de örter och medicinalväxters som ska planteras.

Kapellets bokföring gav nu merarbete då det nu är två konton som ska hanteras på rätt sätt. Ett konto för kapellets ordinarie verksamhet och ett för projektet. Jordbruksverket begärde att föreningen ska ha ett bankgiro och därmed avslutade föreningen sin kontakt med Nordea och öppnade ett konto i Hälsinglands sparbank. Vilket innebar att allt informationsmaterial har redigerats med tillägg av både det nya kontonumret och förstås med ”projekt örtagård”.

Föreningen avslutade säsongen tillsammans med Tingshusteaterns, Eva Modin och Sten Bunne som spelade gitarr och sjöng bl.a. medeltida visor.

2020

Styrelsen får besök av en handläggare, Ylva från utveckling Hälsingebygden. Syfte med besöket är att hjälpa föreningen att utvärdera hur ”projekt örtagården” ligger till i enlighet med den planering som har angetts i ansökan. Hon ger styrelsen positiv återkoppling och uttrycker att ”det finns ingen anledning till oro”.
Ylva skriver i kapellets gästbok:
14/8 2020
Besök i kapellet och Örtagården.
Vilket ställe-vilka människor som engagerar sig!
 Tack/ Ylva, Rengsjö Utveckling Hälsingebygden (Leader)

Några avslutande ord
Mikael Öst har besökt kapellet ett flertal gånger och tagit fina bilder. Vid ett tillfälle skriver han så här i INSTA gram kontot ”dellenkilten­_of­­_helsingland ”:
Jag tror inte på en specifik religion, men jag är troende. Jag har en stark tro på allas lika värde. Låt mig presentera Stråsjö kapell, beläget i det sagolikt vackra Svågadalen, Hälsingland”.                     Mikaels syn på Svågadalen och kapellet är sannerligen något att värdera högt då han marknadsför båda på ett fördelaktigt sätt.

Stråsjö kapell och örtagården tillhör vår bygd. En är förhoppning är att alla boende i Svågadalen, Bjuråker inser det. Kapellets dörr och snart örtagårdens grindar kommer även i framtiden att stå öppna som tidigare under sommarsäsongen och alla är varmt välkomna att delta.

Från 2017 är texten och innehållet i pågående form. Resterande
uppgifter och redigeringar kommer att göras vid ett senare tillfälle .                                                                         

Augusti 2020
Styrelsen