Örtagård

 Medeltida örtagård
Titta under fliken aktuellt för att följa projektet

Syfte och mål

Föreningen Stråsjö medeltida kapell kommer att anlägga en örtagård i anslutning till kapellet.
Projektet avslutas hösten 2021.

Från Jordbruksverkets beslut:

"Syftet med projektet är att skapa en attraktiv plats för kulturupplevelser och utbildning inom
odling av örter, lokal hantverkstradition, musik och teater.
Målet med projektet är
- En färdig örtagård som är anlagd och öppen för besökare
- Minst 10 st visningar av örtagården
- 13-20 elever årskurs 4- 6 deltar och bidrar med idéer och arbete i örtagården.
- Arrangera teaterföreställning samt musikkvällar i örtagården
- Kortare utbildning/studiecirkel där deltagarna lär sig om läkeväxter, dess farmakologiska
egenskaper och användning, skörd samt förädling av växterna.
Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.
Projektet består i:
- Planering- och uppbyggnad av en örtagård
- Planering- och genomförande av ett pedagogiskt upplägg där barn från årskurs 4-6 deltar i
arbetet med örtagården.
- Arbete med planering av och genomförande av guidade visningar av örtagården i
samarbete med andra aktörer.
- Arbete för genomförande av musikkvällar samt teateruppsättningar i örtagården
- Arbete med upplägg av utbildningar/studiecirklar där deltagarna får lära sig om örters
historia, dess egenskaper, hur de odlas och förädlas.
- Marknadsföring, projektledning och administration av projektet och dess innehåll."

Projektet finansieras av Jordbruksverket via landsbygdsfonden och Svågadalsnämden som medfinansiär med 60 000 kr. Budget för hela projektet är 295 871 kr. Största delen av arbetet görs ideellt av föreningen.