Kontakt

Skicka e-post till oss med hjälp av formuläret eller skicka till adressen strasjokapell@live.se

Du kan också kontakta oss via telefon på 073-0415403

Stråsjö kapell samverkar med Sensus studieförbund som arbetar med pilgrimsfrågor. Kontaktperson: svenning.forsling@sensus.se

Facebook: Stråsjö pilgrimskapell
www.facebook.com/groups/114965951872200

Styrelsen för Stråsjö medeltida kapell

Ordförande: Marianne Hansen

Sekreterare: Sven-Erik Sydh

Kassör: Birgitta Helmersdotter

Ledamot: Wilbert Beyer

Ledamot: Jens Hansen

Suppleant: Regina Beyer

Suppleant: Vakant