Policy

Policy för användning av Stråsjö medeltida kapell

 • Huvudsyftet med kapellet är att det ska vara öppet och tillgängligt för alla, ett andaktsrum för den som söker stillhet och vila, oavsett trosinriktning.
 • Det är en kulturhistorisk miljö, en del av vår bygds identitet, som även ska gagna turism.
 • Kapellet är en naturlig start, rast eller avslutningsplats för pilgrimsvandrare längs Stråsjöleden, eller vid övriga vandringar i Svågadalen.
 • Camping och eldning vid kapellet är inte tillåtet.
 • Kapellet ska fungera som ett utflyktsmål för boende i kommunen och för turister i Svågadalen.
 • Vid kommersiell turism ska man göra överenskommelse med styrelsen för kapellet kring användandet och hyra.
 • Kapellet kan bokas för passande ändamål, tex. samvaro vid högtider, andakter, bröllop, dop, kulturarrangemang etc.
 • Kostnad för 3 timmar, 300 kr för medlemmar och 500 kr för övriga.
  Guidning av kapell och örtagård 1-15 besökare 200 kr 16-40 besökare 350 kr.
 • Vid nyttjande av kapellet och önskemål om bokningar förbehåller sig medlemmarna i styrelsen rätten att bedöma om besöket/arrangemanget ligger i linje med huvudsyftet och har rätt att avvisa besöket om så inte är fallet.