Policy

Policy för användning av Stråsjö medeltida kapell

  • Huvudsyftet med kapellet är att det ska vara öppet och tillgängligt för alla, ett andaktsrum för den som söker stillhet och vila, oavsett trosinriktning.
  • Det är en kulturhistorisk miljö, en del av vår bygds identitet, som även ska gagna turism.
  • Kapellet är en naturlig start, rast eller avslutningsplats för pilgrimsvandrare längs Stråsjöleden, eller vid övriga vandringar i Svågadalen.
  • Camping och eldning vid kapellet är inte tillåtet.
  • Kapellet ska fungera som ett utflyktsmål för boende i kommunen och för turister i Svågadalen.
  • Vid kommersiell turism ska man göra överenskommelse med styrelsen för kapellet kring användandet och hyra.
  • Kapellet kan bokas för passande ändamål, tex. samvaro vid högtider, andakter, bröllop, dop, kulturarrangemang etc.
  • Kostnad för 3 timmar, 100kr för medlemmar och 200kr för övriga.
  • Vid nyttjande av kapellet och önskemål om bokningar förbehåller sig medlemmarna i styrelsen rätten att bedöma om besöket/arrangemanget ligger i linje med huvudsyftet och har rätt att avvisa besöket om så inte är fallet.