Opiumvallmo

Opiumvallmo

Opiumvallmo – Papaver somniferum ††

En ettårig växt som hör till de äldsta medicinalväxterna. Den har i tusentals år används för smärtstillande, bedövande samt njutningsmedel. Den verkar både hostdämpande och stoppar diarréer. Den vita mjölksaften i stjälken och de omogna frökapslarna är råvaran till opium, vilket kan vidareförädlas till morfin och heroin. Ur opium kan dessutom framställas ett ämne som papaverin (kramplösande, noskapin (hostdämpande) samt kodein som både är hostdämpande och smärtstillande. Alla dessa ämnen är giftiga och beroendeframkallande. De sorter som odlas i Sverige har en låg halt av giftiga ämnen. Fröna är inte giftiga och kan strös på bröd eller användas i bakverk.