Polejmynta

Polejmynta

Polejmynta – Myntha pulegia

Även kallad loppmynta - en giftig, flerårig ört med vanliga rötter utan utlöpare. Den användes förr som medel mot ohyra som loppor, löss, flugor och myror, men även mot större djur som möss och råttor. Högt värderad läkeväxt under medeltiden, som té mot magbesvär, dålig andedräkt och reumatism. Kunde även användas för att dölja smaken av ruttet kött.