Skelört

Skelört

Skelört - Chelidonium majus  ††

Förekommer vilt i stora delar av världen. Denna fleråriga ört tillhör familjen vallmoväxter och innehåller en del giftiga alkaloider. Trots sin enorma vitalitet blommar den från tidig vår till sen höst. Den har använts som kramplösande och smärtstillande medel vid mag-tarmsjukdomar och speciellt vid lever- och gallbesvär. Den brandgula mjölksaften innehåller enzymer som byter ner både fett och protein och har i folkmedicinen använts utvärtes mot vårtor, skorv, skabb och revorm.