Slåttergubbe

Slåttergubbe

Slåttergubbe – Arnica montana †

Vildväxande på framför allt ängar och betesmarker. Den kallas också för hästfibbla. Slåttergubben har använts av människan sedan lång tid tillbaka, bland annat som kärleksmedel. Som läkeväxt började den brukas på 1600-talet. Den rekommenderades mot en rad åkommor hos såväl människor som djur. I hela Europa har den i huvudsak varit ett universalmedel vid trubbiga sår, stukningar, blodutgjutningar och muskelskador. Den finns än idag för utvärtes bruk som salva, liniment och tinktur. Nyare undersökningar visar att slåttergubben innehåller ämnen som verkar sårläkande, inflammationshämmande, smärtlindrande och kramplösande. Man bör dock vara försiktig i användningen då den kan verka irriterande på hud och inre organ. Upprepade behandlingar kan ge allergiska reaktioner och leda till förgiftningar.