Vandringsled

Stråsjö kapell är ett rekonstruerat medeltida kapell som ligger längs Stråsjöleden i Hälsingland.
På medeltiden har pilgrimer vandrat längs leden till Nidaros, Trondheim. Man kan nu åter vandra
längs leden som utgår från Hälsinglands kust, genom Bjuråker och förbi Stråsjö kapell i Österstråsjö
och vidare mot Haverö och Klövsjö i Jämtland. År 2010 fick leden status som europeisk kulturväg
genom Eurouparådets utmärkelse.