Arkeologisk utgrävning

Utgrävning

Länsstyrelsen har utfört arkeologisk utredning vid Stråsjö kapell. Arkeologer från länsmuseet Gävleborg har varit på plats 2015-10-22 och grävt några schakt längst vägen vid kapellet för att leta efter fornlämningar. Vid ett schakt grävde de fram rester från en tydlig eldstad, de misstänker att det kan vara en fornlämning från medeltiden. Några stenar och kolrester tog de med sig för analys. Vi kommer senare få ta del av länsstyrelsens utredning.