Sensus besöker Stråsjökapell

Gästboken den 24 november

I dag har vi besökt Stråsjö medeltida kapell. En fin höstdag med lite snö och frost på marken. Vi kan se i denna gästbok att kapellet varit välbesökt under den öppna säsongen, men också att många fortfarande kommer hit för att se kapellet och kanske sitta ner en stund. Det glädjer oss!
Eftersom Sensus funnits med redan då projektet för ett kapell startade ser vi positivt på det fina besöksantalet och de aktiviteter som sker i kapellets regi.
Kapellet sköts med noggrannhet och engagemang och vi ser fram emot ett rikt 2016. Med fortsatt engagemang och samverkan, i bygden och med Sensus.
Sensus studieförbund region Uppsala - Härnösand
Anette Sandström