Jubileum

Stråsjö kapell jubileum 13 augusti

Tack för att du besöker kapellets hemsida.
I år firar Stråsjö kapell 10 års jubileum.
Planering av dagen pågår och styrelsen önskar
att många viker den dagen för att tillsammans
med oss göra detta till en minnesrik och fin dag.
Utförligare information kommer under sommaren.