Örtagård

Örtagård vid Stråsjö medeltida kapell

Under ett antal år har idén växt fram att anlägga en örtagård i anslutning till kapellet. Den genuina stämningen vid kapellet och utsikten från kapellsvalen har under åren lockat många besökare.
Vår tanke är att vi skulle kunna erbjuda ytterligare en upplevelse i form av en vindskyddad örtagård i en  medeltida stil och ta till vara den historiska miljön med minnesstenen i centrum. Anlägga ett cirkelformat trädgårdsrum som till hälften utgörs av gamla kapellplatsen med dess stenar, träd och naturliga växlighet, den andra hälften med planteringar av kultiverade örter och medicinalväxter. Här skall det vara möjligt att sitta ner eller se sig omkring i en vacker miljö som förenar både natur och kultur. Urval av växter ska utgöras av de örter, kryddor och läkeväxter samt buskar som var vanliga under medeltiden. 
Trädgårdsmästare Lars Krantz från Wij trädgårdar i Ockelbo som har besökt platsen, tycker att idén är intressant och kommer att ideellt medverka vid planering av örtagården.
Enligt vår tidsplan skall ritningen färdigställas under sommaren och det första anläggningsarbetet påbörjas i höst.
Styrelsen har ansökt om 15.000 kr av Svågadalsnämnden, vilket har beviljats. Det är bra för kapellet att nämnden finner projektet värdefullt att stödja och vi hoppas att det ska gagna hela Svågadalen.