Säsongs avslutning

Hildegard med Tingshusteatern

Hildegard med Tingshusteatern
den 16 september kl. 15.00 vid Stråsjö kapell.

Tingshus teatern i Delsbo välkomnar intresserade
att i all enkelhet vara med på en offentlig uppstart
av ett treårigt projekt om Hildegard av Bingen, där
skådespelarna ska arbeta med och sätta in sig i 
hennes liv och leverne under medeltiden.
Stråsjö kapell bjuder på fika och detta evenemang
får avsluta kapellets öppethållande för denna 
säsong.
Varmt välkommen