Örtaträff 4 och 5

Välkomna
till örtagårdsträff 4 och 5.

. Söndagen 13/10 på Svågagården i Ängebo.
Örter i läkekonsten (förr o nu) 13:00-15:00
Framställning av örtbaserade läkemedel 15:30-17:30
med Eigil Jensen

Nu är det åter dags för en träff där vi bekantar oss med äldre tiders kunskaper om läkeväxter och deras användning samt hur dessa kunskaper används idag i både den konventionella läkemedelsindustrin och den moderna fytoterapin, inom örtläkekonsten.

Som dagens föreläsare har Eigil bjudits in som i många år var tillverkningsansvarig för örtmediciner hos Weleda i Järna. Han har utbildning i kinesisk, antroposofisk och allmän medicin och har även arbetat som terapeut med egen praxis. Han kommer att ge oss en historisk överblick över läkeväxternas användning samt berättar och visar hur man praktiskt går tillväga när man vill bereda örtmediciner.

Eftersom Eigil har lång resväg och vi gärna vill ta vara på hans kunskaper lägger vi två pass efter varandra och en fikapaus mellan (15.00 – 15.30). Då berättar vi också lite om vad som hänt i Stråsjö medeltida örtagård under sommaren.

Det går bra att anmäla sig till enbart första delen eller hela eftermiddagen, beroende på tid och intresse. Det är ok om det är första gången du är med i våra träffar och det är kostnadsfritt
OBS: sista anmälningsdag 7/10 till wilbert@ekovet.com