Örtagårds träff

Välkommen till örtagårdsträff nr.6

1 mars kl. 14:00

Staffansgården, Furugatan 1 i Delsbo
Eva Modin från Tingshusteatern kommer att
berätta om Hildegard av Bingens liv och gärning
och en del örter som hon satte värde på.
Eva arbetar med att sätta upp en föreställning om
Hildegard i samarbete med örtagårdsprojektet.
Under dagens träff kommer hon informera oss om
den, så spännande!

Ta med eget fika och nya intresserade är varmt välkomna.

Anmälan senast den 23 februari till wilbert@ekovet.com