Säsongs avslutning

Välkomna till Stråsjö kapell
Söndagen den 20 
september  kl. 14.00   

Föreningen avslutar säsongen i samverkan med Tingshusteatern som visar några
scener från sitt spel om medeltidens Hildegard av Bingen i örtagården.

 Vi bjuder på fika.

strasjokapell.se

Svågadals-nämden