Sommarnytt

Sommarnytt

Nu är det dags att besöka Stråsjö kapell och örtagården.
Båda är öppna för besökare med början i maj till oktober.
Örtagården har nu grindar så det är lätt att ta sig in för att
njuta av både läkeväxter, örter och annan växtlighet.
Där finns växtstickor som ger namnet på varje växt och de
stickor som har en röd markering påpekar att växten är
giftig. Vuxna tar eget ansvar också för barn som vistas inom
området. Om alla hjälps åt och hanterar platsen varsamt så
kommer vi tillsammans att bevara verksamheten länge.
Mvh styrelsen