Gudstjänst i Frisbo

Vallgudstjänst i Frisbo hos Sonja K Björgyll den 15 augusti kl.14:00
med vikarierande kyrkoherde Joakim Johansson.

Huset där gudstjänsten utfördes har Bjuråkerskistan från 11oo-talet, sitt ursprung. Den förvaras idag på Nordiska museet i Stockholm. Spännande är att kapellets altarbord har snidas med symbolen ”Ouroborus” efter samma ide som finns på Bjuråkerkistan. Här kan den som är manad känna av och bli berörd av historiens vingslag
Efter gudstjänsten medverkade två styrelsemedlemmar från Stråsjö medeltida kapell
och gav besökarna information om kapellet och örtagårdsprojektet.
Där var ca 35-40 besökare och dagens kollekt gick till vår verksamhet.
Husets fina takmålning och Joakim som spelade orgel iklädd sin fina kilt med
med kapellväskan på hans stol. Vilken fin upplevelse.
Varmt tack Sonja och Dellenbygdens församling för initiativet.

 Styrelsen