Tingshusteaterns ny projekt

Information om Tingshusteaterns nya projekt

Stråsjö kapell har under flera år framgångsrikt i samverkan och med ideella krafter byggt och utvecklat en samlingpunkt. Vilken sedan medeltiden är en viloplats för pilgrimsvandrare på väg mot Nidaros i Norge.
Nu är Stråsjö kapell fortsatt en mötesplats med en nyinvigd kulturhistorisk örtagård som inte bara lokalt, har lovordats.
Under projektet med att anlägga örtagården har Tingshusteatern medverkat i både kapellet och örtagården med bland annat ett mindre skådespel om Hildegard av Bingens skrifter och musik om naturen med Sten Bunne som musikansvarig. Tankar om att utvidga teaterkonceptet framfördes under projektet från flera håll men Corona pandemin pausade möjligheterna.

Men under våren 2022 bildades en ”startauppgrupp” några personer som började planeringen av ett större teaterprojekt om Hildegard av Bingen.
Hildegard av Bingen, abbedissa och förnyare som skrev böcker, musik, stred för kvinnors rättigheter och är mycket känd för sina djupgående kunskaper kring naturen. Hon levde på 1100-talet men hennes tankar är högst relevanta i dagens samhälle – människans rättigheter, naturen, miljön och dess framtida utveckling.
Eva Modin är regissör och konstnärlig ledare men har stöd av vänner i arbetet med bl.a. manus. ”Tingshusteatern” i Delsbo står som projektansvarig och samverkar med ”Föreningen Stråsjö medeltida kapell och örtagård”.
Under året har det skrivits ansökningar till olika instanser för att få medel till de kostnader som projektet kommer att medföra. En instans har meddelat avslag men fler ansökningar är på gång. En ansökan har mailats till ”stiftelsen Hudiksvalls bruksminnen” för att undersöka möjligheten att ha offentliga föreställningar om Hildegards liv i Movikens masugn, under sommaren 2023. Kontakt har också tagits med Hudikvalls kommuns kulturavdelning för att undersöka intresset för samverkan under projekttiden.

Arbetet kommer att genomföras inriktat på pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
Föreställningen kommer att leda medverkande och publik i en livsvandring – en lovsång till livet.

I dagsläget finns behov av
- några villiga som fixar med fikapauser
- sömmerskor som tillverkar medeltida kläder
- många skådespelare både manliga, kvinnliga och barn
- sponsorer det sägs ju att många bäckar små…
- finns det någon därute som har en lämplig lokal
- Eller kanske du kan bidra med något annat som är till
gagn för projektet, kom gärna med förslag.

Slutligen om projektet ska fungera så måste det finnas i bygden ett visat intresse att medverka. Där i planeringen är projektet nu- för snart är det dags att samlas för att påbörja arbetsprocessen.

(Om det av något skäl inte skulle fungera att arbeta fram ett bra slutresultat
till sommaren, flyttas föreställningarna fram ett år, till sommaren 2024).

Kontakta oss om du har frågor angående projektet eller vill medverka.

Eva Modin, mobil nr: 070 376 33 37.
Marianne Hansen, mobil nr: 073 06 46 007