Boksläpp i örtagården

Boksläpp

Välkomna fredag 28 juni kl. 14 00

  • Jenss Hansen kommer att presentera sin nya bok: Växterna som bär hennes namn - jungfru Maria i etnobotaniken.
  • Det blir visning av några mariaväxter i örtagården och avslutningsvis försäljning och signering av böcker.
  • Per-Olof Swing har en lekmannaledd gudstjänst, ca kl. 15 00

Växterna som bär hennes namn är en bok om mariaväxtnamnen. Namnen representerar på ett enkelt sätt tidigare tiders människors förhållande till växterna i hennes närhet och är ett immateriellt kulturarv som är värt att bevara.

Boken utgår från en etnobotanisk synvinkel och behandlar 133 svenska mariaväxter med totalt 274 marianamn; som presenteras i detaljrika beskrivningar med hänsyn till deras betydelse, ålder och härkomst. Berättelser och herbariefoton vävs in i texten.

Del 1 i boken ger en kort beskrivning av jungfru Maria, både ur ett mytologiskt och ett idéhistoriskt perspektiv som drottningen, jungfrun och den goda husmodern. Vidare behandlas här bland annat teman som symbolspråk, läsningar och mariakult. I del 2 ges en ingående beskrivning av marianamnen och även brud-, maj- och gullväxter. I del 3 beskrivs mariasymboler som till exempel sänghalm, nycklar, kroppsord, kläder, redskap och växter. Del 4 tar upp olika övriga teman om mariaväxterna, del 5 mina källor och del 6 ett antal omfattande och överskådliga tabeller över marianamn, -växter, -symboler mm.

Om författaren: Jenss Eijvind Hansen är biolog och etnobotaniker, bosatt i Hälsingland. Han har under många år studerat växtriket ur många olika aspekter och i denna bok fördjupat sig i de kulturella sambanden mellan växterna och deras historiska namn