S:t Olofstolpar

Styrelsen har i vinter beslutat att bekosta S:t Olofstolpar.
Från S:t Josefskälla i Norrbo till Sandvik.
Föreningen Pilgrimstid kommer att ansvara för uppsättning av stolparna.
Finns det någon som vill hjälpa till med uppsättningen är de tacksamma.
Kontakta Ulf Krantz 070-2030084