Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring, ca 15 km.

Lördag den 10 juni, klockan 10 00.
Start från Stråsjö kapell fram till Sandvik
Ta med egen lunch o fika för två raster.
Vi ordnar med samåkning tillbaka till kapellet.
Anmälan senast 8 juni till Annika Andersson
telefonnummer: 0653-71 71 63 Välkomna!
alt
. annika.andersson4@svenskakyrkan.se