Lekmannaledd gudstjänst

Per-Olof Swing förrättade en finfin
gudtjänst, i kapellet. Med sina egna
instrument och väl valda psalmer.
Det var en solig dag i mitten av maj
och har vi tur kommer han tillbaka!