Information 2018

Information november 2018

Verksamheten 2018 vid Stråsjö kapell är avslutad. Det har varit ett spännande år med ansökningar för att få medel till örtagården och många kontakter för att komma igång med samverkan. Sist men inte minst har praktiskt arbete med att anlägga en örtagård kommit igång, den är nu fint inhägnad med en fastbandhage.
Styrelsen kommer under vintern att arbeta vidare med ytterligare planering och samverkan.
"Projekt örtagård" har fler samarbetspartners.
*Svågadalens skola där elever kommer att bli delaktiga i att anlägga örtagården.
*Trädgårdsodlarna i Hudiksvall med intresse för odling och örter.
* Tingshusteatern i Delsbo som påbörjat ett projekt om Hildegard av Bingen som levde på medeltiden och hade intresse av örter och annat väsentligt i livet.
Alla tre har under hösten besökt kapellet och den blivande örtagården. Det är värdefullt för vår styrelse och bygden att de finns med oss och visar intresse av vår verksamhet.
Projekt örtagård har fått hjälp att komma igång genom att Svågadalsnämden beviljat bidrag som vi ansökt om, att de visar intresse för kapellet och örtagården är ett viktigt stöd för verksamheten.
Vårt vackra Svågadalen kommer att gynnas av en utveckling vid kapellet. Örtagården kommer att generera fler besök av turister, vandrare och andra intresserade av odling, kultur, historik och medeltid.
Den 16 september var säsongsavslutning för verksamheten och Tingshusteatern hade ett första framträdande i kapellet. Skådespelarna gestaltade inlevelsefullt och personligt olika örter som var vanliga på medeltiden.
Därefter "bollade" Eva Modin och Gunilla Kindstrand i dialog med varandra historiska tankar om teater från medeltid till nutid. Gunilla lyfter att Evas idéer om Hildegards av Bingens projekt, som något som ligger i framkant i teatersammanhang. Eva berättar att teatern vill samverka tätt med örtagårds projektet och de vill också väva in pilgrimens sju nyckelord  (frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet) i sitt arbete.
Där efter var det fika och tack alla ni som kom till en härlig gemenskap.

Stöd gärna kapellet med ett medlemskap eller skänk ett bidrag till den blivande örtagården. Alla bidrag är värdefulla.
100 kr medlemsavgift per år.
Bankgiro 404-8401, Swish 1236340723
P.S. kom ihåg att lämna namn och adress så vi kan skicka informationsbrev till våren.
Stort tack till alla som besökt kapellet och den påbörjade örtagården under sommaren.
Vi öppnar åter i maj 2019.