SVT

”Historien om Sverige” en TV-serie som håller på att spelas in nu i Bjuråker och regissör är Niklas Fröberg och den kommer att visas hösten 2023.
Tisdagen den 23 augusti kom teamet från SVT med skådespelare och statister till kapellet för att göra en filminspelning under dagen.
Handikapp rampen och skyltar plockades bort för att få det mer autentiskt. Styrelsen upptäckte då att rampen har ruttnat och valde att utnyttja situationen och avlägsna den från kapellet.
Det var en härlig dag med medeltidsklädda både barn, fattiga och rika medborgare vid kapellet och dess omnejd. Det var fantastiskt att se miljön fyllas upp med liv inspirerat av medeltiden.
Vad det gäller seriens handling så får intresserade vänta och följa den i TV. Vi som var där uppmanades att ta bilder och att sprida dem för att hos allmänheten väcka ett intresse för att se den. Vilket vi givetvis gjorde det blir en fin dokumentation för vår verksamhet.
Stort tack Niklas och teamet, det uppskattas att vår verksamhet fick vara med under en dag.